счетоводна къща МЕГ82 Счетоводни услуги

Счетоводна къща МЕГ 82 е частно дружество с ограничена отговорност с основен предмет на дейност: финансово-счетоводни услуги, съставяне на годишни финансови отчети и декларации, трудово-правни услуги, данъчни консултации, икономически анализи.

Основната и приоритетна цел на Счетоводна къща МЕГ 82 е предоставянето на професионални и навременни счетоводни, данъчни, трз и консултантски услуги за гр.София на разумни цени, за които допринася добре обученият ни екип .

Ние предоставяме професионално отношение и индивидуален подход към всеки клиент като разполагаме с нужните знания, опит и ресурси, за да бъдем незаменима част от просперитета на вашия бизнес.

Предлагаме бизнес съвети и решения, базирани на дългогодишен опит и постоянни контакти с опитни консултанти.

Счетоводна къща МЕГ 82 предлага:

  • Пълно счетоводно обслужване
  • Социални и здравни осигурителни вноски
  • ТРЗ и личен състав
  • Данъчна защита
  • Консултации
  • Други услуги.